Pełnomocnik Rektora
ds. Innowacyjnej Dydaktyki Akademickiej

dr Anna Irasiak
a.irasiak@ujd.edu.pl

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 613,

42-200 Częstochowa