INNOWACYJNA DYDAKTYKA AKADEMICKA

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zostały w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzone procedury kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Poniżej znajdują się katalogi informacji na temat możliwości realizacji kształcenia zdalnego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i niestandardowych rozwiązań.

Od czego zacząć kształcenie na odległość?

Prowadzenie kształcenia na odległość może być synchroniczne, czyli takie, w którym wykładowca i studenci spotykają się w czasie rzeczywistym (symultanicznie) lub asynchroniczne, czyli takie, w którym instrukcje, zadania i ćwiczenia są dostarczane studentom online i mogą oni je wykonywać w dowolnym czasie. Warto zastanowić się jaką strategię pracy chcemy realizować, gdyż od tego wyboru zależeć będzie metodyka dalszej pracy edukacyjnej oraz zbiór narzędzi jaki będziemy wykorzystywać.

Warto również przemyśleć i zdecydować się na zogniskowanie kształcenia wokół jakiegoś „miejsca” (wirtualnego środowiska kształcenia). Miejscem tym mogą być platformy do kształcenia na odległość, wirtualne dyski, tablice on-line, Facebook lub inne portale społecznościowe, komunikatory internetowe lub skrzynki e-mail.

Uniwersytet posiada platformę Moodle dedykowaną pracy zdalnej enauka.ujd.edu.pl. Udostępniony jest na niej kurs pokazujący w jaki sposób przygotowywać i realizować swoje zajęcia – LINK. W tym miejscu natomiast znajdują się informacje na temat pracy na innych dostępnych dla pracowników UJD platformach nauczania zdalnego – LINK.


Jak urozmaicić zajęcia zdalne?

Internet obfituje w ogromna ilość różnorodnych programów i stron internetowych, które są dedykowane edukacji na odległość lub z powodzeniem mogą być w takiej edukacji wykorzystywane. Poniżej znajdują się bazy odnośników do stron zawierających treści i narzędzia do pracy on-line.

Informacja zwrotna i ocenianie

Równie ważne jak sama realizacja kształcenia zdalnego jest udzielenie studentom informacji zwrotnej na temat postępów w nauce oraz ewentualnie wystawienie oceny za wykonanie zadań.

Kontakt

Pełnomocnik Rektora
ds. Innowacyjnej Dydaktyki Akademickiej
dr Anna Irasiak
a.irasiak@ujd.edu.pl